Bokföring

Bokföring

Bokföring:

Bokföring fast pris från 1 890 kr per månad inklusive årsbokslut.
I erbjudandet ingår:
◦Månatlig balans- och resultatuppföljning
◦Kontering och grundbokföring
◦Månatliga skattedeklarationer
◦Månatliga avstämningar
◦Årsbokslut

Helhetslösningar där vi sköter allt eller stöd i delar av dessa tjänster?
Vi hjälper Er i de ekonomitjänster Ni har behov av.

 • Bokföring
 • Redovisning
  • Kassaredovisning
  • Momsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Bokslut
 • Koncernredovisning
 • Årsredovisning

Övrigt

 • Unik mailadress för digital fakturamottagning till ditt företag
  • Vidarebefordra även mail med fakturor från din mailbox
 • Workflow för attest i App eller Webbläsare
 • Digitalt fakturaarkiv
  • Enkelt sökbart för att leta gamla fakturor
 • Kreditupplysning av dina kunder
 • Grafisk rapportering
 • Ni ser samma siffror som Arosia Ekonomi AB via internetuppkoppling och säker inloggning
 • K10-hantering

Vi kan även leverera redovisningskonsult och rådgivning på timbasis.